Nabi Nuh AS dan Permulaan semula manusia setelah hampir semua manusia pupus.

Kejadian banjir dalam tradisi Yahudi dan Kristian mengakui Nuh sebagai seorang lelaki yang benar di dunia yang hancur di bawah berat dosa dan kekafiran. Al-Quran dan ucapan Nabi Muhammad SAW, bolehlah rahmat dan berkat Tuhan, ajarilah kita bahawa Nabi Nuh adalah pantun harapan antara keturunan Adam dalam era di mana dosa dan kelalaian telah mengatasi orang-orang.Umat ​​manusia telah menjadi satu masyarakat yang percaya kepada Keesaan Tuhan, tetapi kekeliruan dan penyimpangan telah merayap. Nuh adalah seorang lelaki yang tenang dan sabar yang memanggil umatnya untuk kembali kepada ibadah Tuhan Yang Maha Esa. Dia adalah penceramah yang luar biasa, menyuruh orang-orang di sekelilingnya untuk meninggalkan penyembahan berhala, dan mendengar amarannya tentang hukuman yang dahsyat bagi mereka yang memuja patung-patung dan patung-patung.

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dan dia berkata,” Wahai kaumku! Sembahlah Tuhan! Kamu tidak mempunyai tuhan yang lain melainkan Dia. “(Al-Quran 23:23)

Nuh menceritakan kisah tentang misteri kehidupan dan keajaiban alam semesta. Dia menggambarkan bagaimana hari, yang memberikan sinar matahari dan aktiviti, diikuti malam yang memberikan kesejukan dan rehat. Dia bercakap tentang Tuhan, Pencipta Ilahi yang memiliki langit dan bumi, dan dia menunjukkan keleluasaan dan keindahan bumi. Nuh menjelaskan bahawa penciptaan dunia adalah untuk kesejahteraan manusia; tetapi lelaki itu juga mempunyai kewajipan untuk memahami ini dan mengarahkan ibadatnya kepada Tuhan, bukan dewa palsu. Apabila Nuh mula berbicara mengenai hukuman yang menanti para penyembah berhala, umatnya menjadi marah dan marah.

Bagaimana Idolatry Bermula
Nabi Muhammad memberitahu kita bahawa terdapat sepuluh generasi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kita tahu bahawa ini adalah masa yang sangat besar, kerana Nuh sendiri hidup lebih dari satu abad, dan orang-orang sebelum hidup lebih lama.

Pada tahun-tahun itu, antara Adam dan Nuh terdapat generasi manusia yang mengingati undang-undang yang diajar oleh Adam dan menyembah Tuhan dengan betul. Tahun-tahun berlalu dan rakyat lupa; pada masa-masa, orang-orang yang taat di antara mereka mengingatkan orang-orang kewajiban mereka kepada Tuhan. Ketika masa terus berlanjut, orang-orang yang soleh mula mati, dan Setan datang berbisik kepada orang-orang yang telah memandang mereka, meletakkan pikiran dalam pikiran mereka dengan cara yang licik dan cerdik.Syaitan mengilhami orang yang baik untuk membuat patung-patung orang-orang yang saleh. Dengan cara ini, Setan berkata, mereka akan mengingat orang yang benar dan dengan itu ingat untuk menyembah Tuhan. Orang-orang baik membina patung-patung di tempat pertemuan mereka dan rumah mereka, dan Syaitan meninggalkan mereka sendirian sehingga semua orang lupa sebab patung-patung itu ada. Beberapa tahun kemudian, Syaitan yang licik itu muncul di kalangan rakyat sekali lagi, kali ini menunjukkan bahawa mereka menyembah berhala secara langsung.

Penulisan sahih Nabi Muhammad merumuskan permulaan penyembahan berhala dengan cara berikut. Ibn Abbass, seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW berkata:

“Nama-nama (berhala) dahulu adalah kepunyaan orang-orang yang saleh dari penduduk Nuh, dan ketika mereka meninggal dunia, Syaitan mengilhami umat mereka untuk mempersiapkan dan menempatkan patung-patung di tempat-tempat yang dahulu mereka duduk dan memanggil mereka dengan nama-nama mereka . Orang-orang berbuat demikian, tetapi berhala-berhala itu tidak disembah sehingga orang-orang (yang memulakannya) telah mati dan asal-usul berhala telah menjadi tidak jelas, yang mana orang mula menyembah mereka. “(Saheeh Al-Bukhari)Panggilan Nuh
Perkataan Nabi (Nabi dalam bahasa Arab) berasal dari perkataan Naba, yang bermaksud berita. Wahyu diberikan oleh Allah dan, pada gilirannya, Nabi menyebarkan berita di kalangan umatnya. Seorang Rasul, di sisi lain, dihantar dengan misi tertentu, biasanya untuk menyampaikan suatu orde baru dari Allah. Setiap Rasul adalah Nabi, tetapi setiap Rasul bukanlah seorang Rasul. Oleh kerana ini adalah penyelewengan pertama manusia dari penyembahan Tuhan yang betul sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Adam, Tuhan, dalam kemurahan dan rahmatnya yang tak terhingga, memenuhi janjinya kepada Adam untuk mengirim utusan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Tuhan mengutus Nuh, yang pertama dari Rasul-Nya. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad bersabda:

“Pada Hari Penghakiman, orang-orang akan datang kepada Nuh dan berkata ‘Oh Nuh, kamu adalah yang pertama dari Rasul-rasul yang diutus ke bumi, dan Allah memanggil kamu hamba yang bersyukur.'” (Saheeh Al-Bukhari)

Menyembah apa-apa selain Tuhan mempunyai akibat yang serius, yang paling sedikit adalah kekurangan kebebasan; kerana Setan menggembirakan manusia, memusnahkan fikirannya dan menjadikannya tidak dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. Apabila Nuh memberi amaran kepada rakyatnya tentang azab yang menanti mereka jika mereka tidak menyerahkan penyembahan berhala mereka, amarannya kebanyakannya pada telinga yang tuli. Nuh menjelaskan penipuan Iblis, tetapi umatnya berpaling dan enggan mendengarkan. Nuh memberi amaran kepada mereka siang dan malam; dia mengumumkan mesejnya di khalayak ramai dan dia berbicara dengan senyap kepada orang secara persendirian; namun semua, tetapi beberapa, dinafikan kata-katanya. Nuh berseru kepada Allah.“Dia berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya saya telah memanggil umat saya malam dan siang (secara rahsia dan terbuka untuk menerima doktrin Islam Monotheisme), tetapi semua panggilan saya tidak menambahkan apa-apa kecuali untuk penerbangan mereka dari kebenaran. Sesungguhnya! Setiap kali saya menyeru mereka agar Engkau dapat memaafkan mereka, mereka menusukkan jari-jari mereka ke telinga mereka, menutup diri dengan pakaian mereka, dan bertahan (dengan keengganan mereka), dan membesarkan diri dengan kebanggaan. “(Quran 71: 5-7)

Mereka yang menjawab panggilan Nuh adalah orang yang paling lemah dan termiskin; para pemimpin dan mereka yang berkuasa bertindak sombong dan menolak panggilan. Mereka berkata:

“Sesungguhnya kami melihat kamu dalam kesesatan yang nyata” (Quran 7:60)

Nuh terus merayu kepada rakyatnya, hari demi hari dan tahun demi tahun. Selama 950 tahun, dia menanggung penyesalan dan penghinaan mereka.
Comments

comments

Reply

error: Content is protected !!